Hoewel de informatie op de Marcel Treur Handelsonderneming website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en Marcel Treur Handelsonderneming streeft naar de grootste mate van volledigheid in het verschaffen van informatie, kan Marcel Treur Handelsonderneming geen garantie geven dat deze informatie volkomen juist is en/of blijft. Bezoekers van de website van Marcel Treur Handelsonderneming kunnen dan ook geen rechten ontlenen aan de publicaties op de website. Marcel Treur Handelsonderneming aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van door Marcel Treur Handelsonderneming op de website gepubliceerde informatie.

Hoewel Marcel Treur Handelsonderneming ernaar streeft dat zijn website continu toegankelijk is, kan Marcel Treur Handelsonderneming geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen op welke wijze dan ook ontstaan als gevolg van het feit dat haar website om welke redenen dan ook, op enig moment voor een bepaalde periode niet beschikbaar is. De website kan tevens tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging. Alle rechten zijn voorbehouden.

Marcel Treur Handelsonderneming aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de website van Marcel Treur Handelsonderneming. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.
Marcel Treur Handelsonderneming aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden- informatie op de website van Marcel Treur Handelsonderneming. Marcel Treur Handelsonderneming behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de Algemene Voorwaarden van Marcel Treur Handelsonderneming.